19.05.2014 r. uczniowie klasy pierwszej kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu pod opieką pani Elżbiety Torbicz odwiedzili Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą w Lublinie oraz Ogród Botaniczny UMCS.

Celem wizyty w stacji było zapoznanie z rodzajami badań gleby na zawartość makro i mikroelementów dla określenia potrzeb nawozowych roślin. Uczestnicy poznali też różne rodzaje badań roślin na zawartość pierwiastków, w szczególności metali ciężkich, aby określić potrzeby pokarmowe lub stopień szkodliwości jako pożywienia dla ludzi lub pasz dla zwierząt.

W ogrodzie botanicznym uczniowie mieli okazję podziwiać kolekcje różnych roślin.

20.05.2014 r. młodzież klas pierwszych i drugich technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu odbyła wycieczkę dydaktyczną do Laboratorium Genetycznego na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz Spółdzielni Pszczelarskiej APIS w Lublinie.

Wizyta w laboratorium umożliwiła uczniom zapoznanie się z najnowszymi badaniami dotyczącymi określenia genetycznego profilu ras świń poprzez badanie zmienności genów na poziomie struktury DNA. Młodzież poznała też wpływ poszczególnych markerów na kształtowanie się cech użytkowych trzody chlewnej (rozrodczych, tucznych, rzeźnych). Kolejne badanie dotyczyło identyfikacji genotypu świń w zakresie obciążenia genem RYR1.

Wizyta w Spółdzielni Pszczelarskiej pozwoliła poznać historię i produkcję zakładu - wiodącego producenta miodów pitnych i pszczelich oraz innych produktów pszczelarskich.

Wycieczkę zorganizowała i poprowadziła pani Diana Łubkowska.

21.05.2014 r. uczniowie las drugich technikum agrobiznesu pod opieką pani Diany Łubkowskiej odbywali zajęcia praktyczne w gabinecie weterynaryjnym we Włodawie. Młodzież miała okazję poznać narzędzia i sprzęt używany do diagnostyki i leczenia zwierząt. Omówiono też obowiązki posiadaczy zwierząt w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom gospodarskim.

Uczniowie odwiedzili też Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie. Powiatowy lekarz weterynarii przedstawił przedmiot działalności i kompetencje placówki, jej organizację i zadania.

Elżbieta Szkodzińska