W dniu 23 maja 2014 r. w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie odbył się wojewódzki finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Impreza organizowana jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu m.in. popularyzowanie znajomości przepisów ruchu drogowego i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się na drodze, propagowanie i popularyzowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych. W turnieju uczestniczyło 13 drużyn, reprezentujących szkoły ponagimnazjalne województwa lubelskiego. Zawody składały się z sześciu konkurencji: testu wiedzy ze znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, sprawdzianu wiadomości z historii polskiej motoryzacji, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, obsługi samochodu, jazdy sprawnościowej samochodem oraz motorowerem. Drużyna naszej szkoły w składzie: Adrian Kondrat, Dariusz Mazurkiewicz i Aleksander Zaorski w klasyfikacji końcowej zajęła VI miejsce. Uczniowie otrzymali od organizatorów atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zarówno opiekunowie drużyn jak i uczestnicy turnieju mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności przy wyprowadzaniu pojazdu z poślizgu na specjalnej płycie. Ćwiczenia te stanowiły dużą atrakcję dla wszystkich. Opiekunem naszego zespołu był Krzysztof Rejman. Gratulujemy naszym uczniom szerokiej wiedzy i wysokich umiejętności praktycznych.