W ramach porozumienia Zakładu Karnego we Włodawie i Internatu ZSCKR w Korolówce - Osadzie, w dniu 19 maja 2014 r. zostało przeprowadzone spotkanie młodzieży internatu z Panią ppor. Agnieszką Krzywania z ZK we Włodawie, która realizuje program resocjalizacyjny z zakresu przeciwdziałania postawom prokryminalnym pt. „Prewencja”. W spotkaniu wzięli udział dwaj osadzeni.

W oparciu o materiał filmowy oraz świadectwa osadzonych, czyli konkretne przykłady ich przeżyć i doświadczeń, zaprezentowano uczniom czynniki kryminogenne, takie jak alkohol, środki odurzające, kontakty ze środowiskiem przestępczym. Także brak więzi rodzinnych, młodzieńcza fantazja, brawura, nieroztropność (czyt. głupota), przekonanie, że „ja mogę wszystko, jestem nieśmiertelny, jestem bogiem” oraz splot silnych emocji i nieprzewidywalnych zdarzeń, często kończą się dla młodych ludzi katastrofą: skazaniem i uwięzieniem.

Osadzeni opowiedzieli swoje historie, które zaprowadziły ich za bramę więzienia na kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Mieli wtedy po 17, 18 lat. Bardzo mocno podkreślali, że lata w więzieniu to stracony czas, życie bezpowrotnie zmarnowane. „Nie zmarnujcie swojego życia, pięknego życia, młodości, sięgając po piwo, czy pierwszą działkę narkotyku od „przyjaciela” – zaapelował jeden z nich. Odczytaniem homilii Ojca św. Jana Pawła II skierowanej do młodzieży oraz wręczeniem zebranym medalików z wizerunkiem Niepokalanej - podarunku od więźniów – zakończono spotkanie. Kolejne, zgodnie z programem, odbędzie się na terenie Zakładu Karnego. Uczniowie będą mogli zobaczyć więzienie od wewnątrz.

Ewa Krzywania