Zespół Szkół Centrum kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie przystąpił w roku szkolnym 2013/2014 do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień „Ars, czyli jak dbać o miłość” autorstwa dr Andrzeja Wojcieszka w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Koordynatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program ten skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ma na celu ograniczenie używania przez nich substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków, w tym środków zastępczych) oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz w przyszłości ich potomków spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Program został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Program ten został zrealizowany wśród uczniów klasy I TA/TŻ podczas trzech 2-godzinnych spotkań.

Część I to ARS VIVENDI - sztuka życia. Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości (realizacja p. Aneta Tułacz).

Część II to ARS AMANDI - sztuka kochania a substancje psychoaktywne. Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość? (realizacja p. Anna Kuźmiuk).

Część III ARS GENERANDI -sztuka rodzenia (zdrowego potomstwa). Substancje psychoaktywne a zdrowie potomstwa (realizacja p. Diana Łubkowska).

Uczniowie w trakcie zajęć otrzymali materiały edukacyjne (ulotki dla siebie i rodziców), mieli możliwość obejrzenia ciekawych filmów i prezentacji multimedialnych oraz przedyskutowania głównych treści programu. Na koniec uczestnicy wypełnili anonimową ankietę dotyczącą realizacji programu w szkole. Program „Ars, czyli jak dbać o miłość” będzie również kontynuowany w kolejnych latach.

Aneta Tułacz