W dniu 13 listopada 2018r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, a które poprowadził pan Marcin Andrzejewski- Kierownik regionu Josera Polska.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 12.4 Kształcenie zawodowe o numerze RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18, który został ogłoszony w dniu 26.09.2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 12.4 Kształcenie zawodowe

Koń jest bogiem, galop nałogiem, kłus podstawą, skoki zabawą,

upadek zwątpieniem, jazda pocieszeniem, palcat pomocą,

łydki całą mocą, ostrogi zabytkiem, siodło nabytkiem,

grzywa uchwytem, kask jeźdźca bytem…

 

30 października 2018r został rozstrzygnięty konkurs szkolny ogłoszony przez Pana Dyrektora Leszka Młynarczyka.

Prace oceniany były w trzech kategoriach:

I. Nazwa stajni;

II. Logo stajni;

III. Praca plastyczna.

Łącznie wpłynęło 17 prac konkursowych. Komisja w składzie: Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk, p. Diana Łubkowska i p. Justyna Wołos miała trudne zadanie, ponieważ wszystkie prace były na wysokim poziomie.

Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

Młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół CKR w Korolówce – Osadzie czynnie uczestniczyli w III Powiatowej Konferencji pod hasłem „Twój rozsądek i rozwaga żyć bezpiecznie Ci pomaga” w dniu 29.10.2018 r. Wydarzenie zorganizowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa we Włodawie wspólnie ze Szkołą Podstawową w Wyrykach oraz przy współudziale władz i instytucji powiatowych pod Patronatem Honorowym Marszałka Sejmu RP Beaty Mazurek. W konferencji i konkursach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i rolnicy z terenu powiatu włodawskiego. Naszą szkołę reprezentował Dyrektor Leszek Młynarczyk.

ZSCKR w Korolówce – Osadzie przygotował stoisko promujące szkołę i słodki poczęstunek. Oczywiście, królowały gofry. Wiele emocji uczestnikom i gościom konferencji dostarczył występ szkolnej grupy teatralnej „Korale”. Zespół przedstawił dwie scenki kabaretowe: „Król ZUS – KRUS” i „Kopciuszek” , w których w sposób zabawny przewijał się trudny temat bezpieczeństwa w rolnictwie i ubezpieczeń na wsi ( i nie tylko).

Uczniowie klas pierwszych uczący się w zawodzie technik agrobiznesu i technik mechanizacji rolnictwa uczestniczyli w ognisku integracyjnym w dniu 19. 10. 2018 r. Spotkanie przy pieczonej kiełbasce i rytmach ulubionej muzyki było doskonałą okazją do bliższego poznania się, wspólnej zabawy i rozmów. Nie zabrakło dyskusji na temat zainteresowań i pasji, dzielenia się wrażeniami z pierwszych tygodni pobytu w nowej szkole, czy też pomysłów na dalsze wspólne spędzanie wolnego czasu.

            23 października 2018 roku Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapińskiego w Warszawie była miejscem uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, a także nagród i odznaczeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

            Z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Rafała Romanowskiego „Medal Komisji Edukacji Narodowej” odebrał Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Korolówce – Osadzie Leszek Młynarczyk za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.