Po raz drugi Kamil Samojluk, obecnie uczeń klasy trzeciej Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa z ZSCKR w Korolówce – Osadzie, sięgnął po tytuł laureata OWiUR w bloku tematycznym mechanizacja rolnictwa. W ubiegłym roku zajął V miejsce, w tym roku wywalczył zaszczytne II miejsce. Z najlepszym zawodnikiem w tej kategorii przegrał zaledwie jednym punktem. To niepowtarzalny sukces w historii naszej szkoły Jesteśmy bardzo dumni z Kamila, cieszymy się ze zwycięstwa, bo jest uwieńczeniem pracy całego zespołu – stwierdził Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk.

Drużyna z Zespołu Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie w składzie Adam Czelej, Kamil Samojluk i Piotr Stasiak zajęła 9 miejsce w eliminacjach wojewódzkich XXI edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy WORD Lublin.

23 maja 2016r. siedmioro uczniów klas pierwszych technikum wyjechało do Puław aby wziąć udział w kolejnych Dniach Otwartych organizowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

Pierwszym punktem programu była wykład na temat stanu i perspektyw rozwoju rolnictwa ekologicznego, którego wysłuchaliśmy w pięknym wnętrzu Sali Balowej Pałacu Czartoryskich.

W naszej szkole Program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” skierowany jest do uczniów klas pierwszych – dziewcząt i chłopców, rodziców uczniów oraz kadry pedagogicznej.

Celem szkolnego konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki, zaangażowanie młodzieży do czynnego zdobywania wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu, motywowanie dziewcząt do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie oraz przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w swoim środowisku.

   W dniach 03, 10 i 24 kwietnia 2017 roku uczennice klas pierwszych uczestniczyły w zajęciach „Wartość miłości”, które zostały przeprowadzone były przez Panią Justynę Torbicz - pedagoga z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Włodawie .

   Głównym celem spotkań była profilaktyka ryzykownych zachowań oraz wychowywanie do wartości. Zajęcia składały się z pięciu części: Ciało - osoba, Miłość – wartość ponadczasowa, Dorastanie do miłości i małżeństwa, Seks- wybór wolności czy droga zniewolenia, Antykoncepcja i pornografia – świadomość wyboru.