Nową bramą wjazdową i wejściem wkraczamy w progi szkoły. Wiele zmian czeka uczniów i nauczycieli ZSCKR w Korolówce-Osadzie w roku szkolnym 2018/2019.

            Podczas uroczystości 3 września 2018 r. Dyrektor Szkoły p. Leszek Młynarczyk szczególnie ciepło przywitał uczniów klas pierwszych: technikum kształcące w zawodzie technik agrobiznesu (I MT) i technikum kształcące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (I BT). Zapewnił, że szkoła spełni ich marzenia i oczekiwania. Wychowawstwo powierzono paniom: Emilii Litaszewskiej (kl. I MT) i Dorocie Redde – Sawczuk (kl. BT). Społeczności szkolnej zostali przedstawieni nowo zatrudnieni nauczyciele: p. Aneta Struk – Grzelak – nauczyciel matematyki, p. Małgorzata Żakowska – nauczyciel bibliotekarz, p. Michał Ignatiuk – nauczyciel biologii, p. Beata Wysokińska – nauczyciel chemii. Wniosą w mury placówki świeżość i energię.

            Z ogromną satysfakcją żegnamy rok szkolny 2017/2018 – mówił Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk 22 czerwca podczas uroczystości. Cieszymy się z osiągnięć naszych uczniów w centralnych olimpiadach i konkursach o profilu rolniczym. Oznacza to, że możemy się pochwalić wysokim poziomem kształcenia zawodowego. Wymienię najważniejsze: III miejsce Kamila Samojluka w finale etapu centralnego 42 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym mechanizacja rolnictwa, V miejsce Gabriela Matwiejuka – laureata X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, tytuł laureata finału Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2018 Sebastiana Kwiatkowskiego.

            Znaczące osiągnięcia w rywalizacji międzyszkolnej z zakresu wiedzy i umiejętności uczniów popularnego ”Colorado” po raz kolejny potwierdzają dobrą współpracę uczniów i nauczycieli tej placówki.

            W dniach 07 i 08 czerwca 2018 roku w pięknych i nowoczesnych obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbył się Etap Centralny XLII Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W poszczególnych blokach tematycznych uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test z 60 pytaniami i wykonać trzy zadania praktyczne. Ogółem zarejestrowano 236 uczniów z ośmiu okręgów w 11 blokach tematycznych. W bloku tematycznym „mechanizacja rolnictwa” uczeń KAMIL SAMOJLUK – wcześniejszy zwycięzca etapu okręgowego, zajął trzecie miejsce w kraju zdobywając 114 punktów na 120 możliwych do uzyskania, tracąc do drugiej lokaty jedynie 1 punkt i 2 punkty do zwycięzcy.

W roku szkolnym 2017/2018, w naszej szkole realizowany był po raz kolejny profilaktyczny program edukacyjny „Wybierz życie – pierwszy krok”. Głównym celem programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy poprzez:

Nasza szkoła w roku szkolnym 2017/2018 po raz czwarty przystąpiła do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień „Ars, czyli jak dbać o miłość” autorstwa dr Andrzeja Wojcieszka w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Koordynatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program ten skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ma na celu ograniczenie używania przez nich substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków, w tym środków zastępczych) oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz w przyszłości ich potomków spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Program został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

W dniu 06 czerwca 2018r. w ZSCKR w Korolówce – Osadzie odbył się SZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY – „Wolni od używek” - w ramach realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Celem niniejszego konkursu było przede wszystkim kształtowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia, utrwalenie zdobytej wiedzy na temat papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i ich negatywnego wpływu na organizm młodego człowieka, a także uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia.