Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – referent

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie koło Włodawy chce być drugą szkołą w Polsce, która będzie prowadzić kierunek technik hodowca koni.

Rozwój agroturystyki w naszym regionie sprawia, że wzrasta zainteresowanie jazdą konną i prowadzeniem stadniny koni z własną hodowlą. Szkoła wychodzi naprzeciw tym potrzebom. W sierpniu pojawią się cztery konie rasy huculskiej, a od września rozpocznie się nauka w technikum. To zawód dla tych, którzy kochają konie.

Link do audycji i artykułu Radia Lublin:

Chcą zarażać miłością do koni. W Korolówce-Osadzie będą uczyć, jak je hodować.

 

       Pożegnanie klas maturalnych to zawsze bardzo wzruszający moment w życiu każdej szkoły. Takie wydarzenie odbyło się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie dnia 27.04.2018 r.

       Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu, następnie głos zabrał dyrektor szkoły pan Leszek Młynarczyk, który w kilku ciepłych słowach podziękował uczniom za wspólnie spędzone cztery lata. Podkreślił, że uczniowie kończący Technikum w Korolówce-Osadzie zostali dobrze przygotowani do dalszej drogi bez względu na to, czy wybiorą naukę na studiach wyższych, czy też zdecydują się już teraz realizować zawodowo, pozostając w swoich gospodarstwach rolnych, czy też podejmując pracę w sektorze rolniczym.

23 kwietnia 2018 r. odbył się finał XV Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla Młodzieży organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie, w którym wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wyłonieni podczas eliminacji szkolnych (35 osób).

Uczestnicy konkursu „zmagali się” z twórczością Anny Onichimowskiej, autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz scenariuszy radiowych, telewizyjnych, filmowych. W formie pisemnego testu odpowiadali na pytania ze znajomości biografii Onichimowskiej i treści jej książek: „Hera, moja miłość”, „Lot komety”, „Demony na smyczy”. Pisarka podejmuje wiele problemów współczesnej młodzieży: samotność w rodzinie, uzależnienia, orientacja seksualna. Są to tematy ważne nie tylko dla dorastającego młodego człowieka, ale także jego rodziców.

            18 kwietnia 2018 roku na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się finał X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Celem konkursu jest upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

            Wśród 92 finalistów ze szkół rolniczych i leśnych w konkursie uczestniczyli Gabriel Matwiejuk i Piotr Zamrowski. Obaj są uczniami klasy pierwszej Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w ZSCKR w Korolówce – Osadzie. Gabriel Matwiejuk zajął V miejsce i otrzymał wiele satysfakcjonujących nagród: indeks na kierunki prowadzone na WIP SGGW, nagrodę pieniężną ufundowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Firma Bayer ufundowała roczne stypendium.

       W piątek 20.04.2018 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica w Sejnach odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.       
       Młodzież z Technikum w Korolówce-Osadzie uczestniczyła w trzech z dziewięciu bloków tematycznych: gastronomia - Amelia Mazurek, mechanizacja rolnictwa - Kamil Samojluk, agrobiznes - Karolina Patejuk. W tegorocznych eliminacjach poziom wiedzy uczestników był jak zawsze bardzo wysoki. W bloku tematycznym mechanizacja rolnictwa Kamil Samojluk zajął I miejsce i zakwalifikował się do III stopnia zawodów centralnych, które odbędą się w czerwcu we Wrocławiu. Kamil jest już dwukrotnym laureatem tejże olimpiady. W 2016 roku zajął V miejsce, w 2017 roku II miejsce, a teraz wszyscy życzą Kamilowi zwycięstwa! Natomiast Amelia uzyskała bardzo dobry wynik zajmując 7 miejsce spośród 30 uczestników bloku. Brawo Amelia! Wszystkim pozostałym uczestnikom gratulujemy zdobytych nowych doświadczeń i wiedzy, które z pewnością zaowocują podczas kolejnych wyzwań, jakie niesie życie. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do odniesionego przez naszą młodzież sukcesu.