W dniu 26 października 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły oraz pan Marcin Andrzejewski Kierownik regionu Josera Polska.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 12.4 Kształcenie zawodowe o numerze RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/17, który został ogłoszony w dniu 29.08.2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 12.4 Kształcenie zawodowe

             Dnia 19 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym we Włodawie odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji pod nazwą "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ", w której udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji państwowych i placówek oświatowych oraz uczniowie naszej szkoły wraz z pedagogiem szkolnym.

Jak co roku, Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” - zorganizowało zbiórkę funduszy na rzecz opieki dla osób chorych przebywających w Hospicjum, w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Hospicjum to też życie”.

W ramach tej kampanii - 22 października 2017r. na terenie powiatu włodawskiego zorganizowano kwesty przy kościołach. Wśród licznej grupy wolontariuszy, nie zabrakło uczniów naszej Szkoły: Iwona Karpińska, Monika Sawka, Aleksandra Skibińska, które pomimo kapryśnej jesiennej aury, z uśmiechem na twarzy dzielnie zbierały pieniążki do puszek. Opiekę nad młodzieżą sprawowała p. Diana Łubkowska.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce – Osadzie wzięli udział w II edycji konkursu przyrodniczo-łowieckiego z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt: „Mieszkańcy lasów, pól i łąk”, który zorganizowany był przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych; Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie i Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian” w Warszawie.

Naszą Szkołę reprezentowały: Karolina Szwalikowska – która w konkursie zdobyła wyróżnienie oraz Jowita Szczerba (uczennice klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych).

          

„Zacną rzeczą jest się uczyć, lecz zacniejszą jest nauczać”

 

            Piątek, 13 października 2017 r., to szczególny dzień do świętowania w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie: ślubowanie klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej.