Po raz kolejny odwiedziliśmy Pałac w Puławach, w którym swoją siedzibę ma Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa.

W dniu 09 października 2018r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego uczestniczyli w konferencji naukowej „Gleba jako źródło życia ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie” zorganizowanej przez Lubelską Izbę Rolniczą wraz z partnerami oraz IUNiGw Puławach.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

04 października 2018r. był ważnym dniem dla mieszkańców internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie z uwagi na przeprowadzone wybory do Samorządu Internatu. W głosowaniu wzięło udział 58 wychowanków. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, niemal jak na prawdziwych wyborach – była Komisja Wyborcza w osobach: opiekun Samorządu Internatu – p. Ewa Bujanowska oraz członkowie -  Adam Kaznowski
i Piotr Dąbrowski; była też urna, do której młodzież oddawała swoje głosy. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu wyłoniono Samorząd Internatu, którego skład w roku szkolnym 2018/2019 tworzą:

       Świat wokół nas zmienia się nieustannie. Dlatego warto czasami zwolnić, zamyślić się nad tym, co było, jest, co będzie. Doskonałym momentem na chwile nostalgii i zadumy był pobyt w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Uczniowie klasy III i II Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa oraz uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu razem z wychowawcami p. Justyną Wołos, p. Zenonem Bajem i p. Krzysztofem Kowalikiem, 11 października 2018 roku cofnęli sie w czasie.

 „Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu,

troskliwie niosące swój drogocenny ładunek

z pokolenia w pokolenie.”

                                               Francis Bacon 

 

             Biorąc do serca słowa znanego humanisty: Biernacka Natalia- uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, Królikowska Nikola - uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, Matwiejuk Gabriel - uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz Patejuk Karolina - uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu - 8 października wzięli udział w szkolnych eliminacjach do Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie.

            20 września 2018r. wychowankowie Internatu przy ZSCKR w Korolówce - Osadzie uczestniczyli w pikniku integracyjnym, który przybrał formę gier i zabaw. Młodzież brała udział w 8 konkurencjach, których nadrzędnym celem była integracja społeczności internackiej. Największym zainteresowaniem wśród wychowanków cieszyła się konkurencja przeciągania liny, w której zwycięzcami zostali wychowankowie klas pierwszych.

    Podsumowaniem zmagań młodzieży było wspólne ognisko, przy którym wychowankowie śpiewali i tańczyli.

            Nasze małe nadbużańskie miasteczko – Włodawę – zamieszkiwały kiedyś trzy nacje: żydowska, ukraińska i polska. Ich religie, języki i obyczaje tworzyły niepowtarzalny klimat. I dziś, podczas XIX Festiwalu Trzech Kultur, rozbrzmiewały dźwięki muzyki klezmerskiej, słychać było chóry gregoriańskie i katolickie rytmy. Festiwal to nie tylko muzyka, ale i projekcje filmowe, spektakle teatralne, wystawy, warsztaty językowe, tańca, nowatorskie wydarzenia, jak choćby teatr ognia czy Modulor – mapping na murach Nowej Synagogi. Najważniejsze były jednak spotkania i rozmowy z niezwykłymi ludźmi, artystami, filmowcami.

            W piątek, 28 września 2018 r, młodzież ZSCKR w Korolówce – Osadzie rozpoczęła wędrówkę szlakiem trzech kultur i historii Włodawy od spotkania z filmem „Triumf ducha” w reżyserii Roberta M. Yang według scenariusza Andrzeja Krakowskiego.