„Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada lecz przez to kim jest

nie przez to, co ma lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

 

                 Nie od dziś wiadomo, że prezenty, choćby najskromniejsze podarunki, stanowią odzwierciedlenie naszych najskrytszych marzeń. Okres Świąt Bożonarodzeniowych to niewątpliwie wyjątkowy czas, kiedy można spełnić marzenia niejednego dziecka.

Uczniowie naszej Szkoły z niecierpliwością wyczekiwali 17 grudnia, bowiem tego właśnie dnia, jak co roku, mieliśmy zaplanowaną wizytę u podopiecznych z  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  „Kamyk” we Włodawie. Od początku istnienia Placówki zawozimy podopiecznym promienny uśmiech, nutkę optymizmu i pogody ducha.

W kalendarium koła teatralnego „Korale” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie na stałe wpisał się organizowany przez GOK w Hańsku Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych. 9 grudnia 2018 r. uczniowie mieli okazję zaprezentować widowisko „Andrzejki u Mani” podczas XX już edycji tego przedsięwzięcia, skupiającego pasjonatów tradycji ludowej.

W wiejskiej chacie tytułowej bohaterki zgromadziły się panny wiedzione chęcią poznania niedalekiej przyszłości, której częścią miał stać się wymarzony ukochany. Sposoby na odkrycie tajemniczego losu zastosowane przez dziewczęta były najróżniejsze, m.in. lanie wosku, kołysanie niecką z butami, wypisywanie karteczek z imionami oraz raczej zapomniane współcześnie - pieczenie placków z użyciem wody przyniesionej w buzi z pobliskiej rzeki albo sianie lnu i wypowiadanie wezwania do św. Andrzeja.

W dniu 19 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, w ramach współpracy z Zespołem Doradztwa Rolniczego we Włodawie, odbyło się szkolenie dla uczniów naszej szkoły pt ,"Czyste powietrze". Spotkanie, z wykorzystaniem bazy szkoły, poprowadzili pracownicy ZDR pan Norbert Hoefler i pan Tadeusz Borkowski. Tematem szkolenia był nowy Program Priorytetowy Czyste Powietrze wpisujący się w realizację rządowego programu poprawy jakości powietrza.

13 grudnia dzięki uprzejmości Pana Dyrektora odbył się po raz kolejny w naszej szkole Kiermasz Świąteczny. Celem kiermaszu była integracja naszej społeczności szkolnej, prezentacja wypieków uczniów oraz zebranie środków finansowych na potrzeby Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Kamyk” we Włodawie.

Na specjalnie przygotowanym stoisku znalazły się własnoręcznie wykonane bożonarodzeniowe pierniki, pierniczki oraz inne kolorowe i pachnące ciasteczka.

Kiermasz przygotowany został przez uczniów klasy trzeciej kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pod opieką pań Emilii Litaszewskiej i Diany Łubkowskiej.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce–Osadzie realizowany był projekt edukacyjny pt. „Młody Eurydyka – Lider społeczności lokalnej”.

W pierwszej części projektu odbyło się szkolenie stacjonarne e-learningowe dla 30 uczniów naszej szkoły oraz trzech nauczycieli koordynatorów (P. Agnieszka Jaszczuk – koordynator główny, P. Emilia Litaszewska, P. Diana Łubkowska).

Dziesięciu uczniów z najwyższą liczbą punktów z testu końcowego miało możliwość uczestniczenia w wyjeździe studyjno – szkoleniowym do Zakopanego.

Wyjazd dofinansowany był ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Głównym celem tego projektu jest aktywizacja młodzieży – uczniów szkół rolniczych na terenie województwa lubelskiego oraz przekazanie im niezbędnej wiedzy, umożliwiającej wykorzystanie lokalnych zasobów, przekształcenia gospodarstwa rolnego poprzez dywersyfikację źródeł dochodu.

            11 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie miały miejsce uroczyste obchody Dnia Patronki Szkoły- Ireny Kosmowskiej oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-ną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Senator Rzeczpospolitej Polskiej - Józef Zając, w imieniu Dyrektora Delegatury w Chełmie Lubelskiego Kuratorium Oświaty – Dariusz Kostecki, Starosta Powiatu Włodawskiego - Andrzej Romańczuk, Wójt Gminy Włodawa - Dariusz Semeniuk, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego we Włodawie - Norbert Hoefler, w zastępstwie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie – Andrzej Łoś, Komendant Placówki Straży Granicznej we Włodawie - Jarosław Budzyński, w imieniu Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie - Krzysztof Jeleński, w imieniu Burmistrz Miasta Włodawa Agata Zakrzewska, Przewodnicząca Rady Miasta Włodawa - Joanna Szczepańska , Radny Gminy Włodawa - Wojciech Kraszczyński, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie - Marek Wójciga, Dyrektor Włodawskiego Domu Kultury - Łukasz Zdolski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrykach - Marzena Trociuk, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie - Arlena Krawczuk, w zastępstwie Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie - Ewa Capik, Przeor Klasztoru Paulinów Ojciec Dariusz Cichosz, Ks. Jarosław Gałązka – Proboszcz Parafii Żuków, Radzyńskie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Rmt Wincentego Zawadzkiego w barwach 25 pułku ułanów wielkopolskich - Erwin Rybaczuk i Ryszard Fajks, Przewodniczący Rady Rodziców - Józef Dąbrowski.