W dniu 29 marca 2019r. uczniowie klasy pierwszejTechnikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesuuczestniczyli w wycieczce dydaktycznej na Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Młodzież uczestniczyła w wykładach i warsztatach, których tematyka obejmowała:

Uczniowie ZSCKR w Korolówce-Osadzie uczestniczyli w XIX  edycji akcji „Góra Grosza” organizowanej co roku przez Towarzystwo Nasz Dom.

Akcja trwała od 26 listopada 2018 r.

Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą im wrócić do domu, bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą dzieciom spokojnie dorastać.

             19 marca 2019r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta we Włodawie, działającym przy Starostwie Powiatowym we Włodawie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych uczących się w zawodach Technik Agrobiznesu, Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.

            Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej oraz głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumentów. Rzecznik, Pani Małgorzata Dejneka, wyjaśniła procedurę składania reklamacji oraz wskazała różnice między gwarancją a rękojmią. Omówiła też problemy wynikające z zawierania umów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

            W dniu 15 marca 2019r., w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w ramach projektu edukacyjnego „Lekcja z ZUS”,  odbył się wojewódzki etap olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Naszą szkołę reprezentowały tworzące zespół finalistki I etapu: Karolina Patejuk z klasy III Technikum oraz Aleksandra Bogucka i Klaudia Żuk z klasy I Technikum. Wszystkie uczennice kształcą się w zawodzie. Technik Agrobiznesu. Nasz zespół rywalizował z 20 zespołami z terenu województwa lubelskiego, odpowiadając na 25 pytań testu wielokrotnego wyboru. Należy podkreślić bardzo wysoki poziom wiedzy uczestników olimpiady. Na zakończenie zmagań uczniowie otrzymali dyplomy za udział w olimpiadzie.

Agrotech przyciąga tysiące osób z kraju i z sąsiednich państw. Od piątku do niedzieli wystawę rolniczą w Kielcach odwiedziło ponad 70 tysięcy gości. Wśród nich, byliśmy my.   
Targi Agrotech w Kielcach to źródło najnowszej wiedzy technologicznej i informacji. Na targach prezentuje się około 900 firm z 26 krajów świata. Najnowsze pojazdy i maszyny oraz nawozy i środki ochrony prezentują tu największe przedsiębiorstwa z całego świata.

Uczennice z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy (woj. dolnośląskie) wystosowały list do Dyrektora ZSCKR w Korolówce - Osadzie Leszka Młynarczyka z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej autorskiej ulotki i prezentację na płycie CD, propagującą postać Ireny Kosmowskiej. W liście uzasadniły swój wybór.