W dniu 15 marca 2019r., w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w ramach projektu edukacyjnego „Lekcja z ZUS”,  odbył się wojewódzki etap olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Naszą szkołę reprezentowały tworzące zespół finalistki I etapu: Karolina Patejuk z klasy III Technikum oraz Aleksandra Bogucka i Klaudia Żuk z klasy I Technikum. Wszystkie uczennice kształcą się w zawodzie. Technik Agrobiznesu. Nasz zespół rywalizował z 20 zespołami z terenu województwa lubelskiego, odpowiadając na 25 pytań testu wielokrotnego wyboru. Należy podkreślić bardzo wysoki poziom wiedzy uczestników olimpiady. Na zakończenie zmagań uczniowie otrzymali dyplomy za udział w olimpiadzie.

            Dla wszystkich uczniów uczestniczących w projekcie edukacyjnym „Lekcja z ZUS” uzyskana wiedza z pewnością okaże się pomocna w ich dorosłym życiu.

            Projekt jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Agnieszka Jaszczuk