19 marca 2019r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta we Włodawie, działającym przy Starostwie Powiatowym we Włodawie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych uczących się w zawodach Technik Agrobiznesu, Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.

            Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej oraz głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumentów. Rzecznik, Pani Małgorzata Dejneka, wyjaśniła procedurę składania reklamacji oraz wskazała różnice między gwarancją a rękojmią. Omówiła też problemy wynikające z zawierania umów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

            Jak powiedział J.F. Kennedy „Konsumenci to my wszyscy”. Każdy z nas, uczestnicząc w codziennym dokonywaniu zakupów, jest  konsumentem i ważne jest, żebyśmy znali swoje prawa.

            Spotkanie zostało zorganizowane w związku z obchodzonym w dniu 15 marca Światowym Dniem Konsumenta.

Agnieszka Jaszczuk