W czwartek 14 marca młodzież klasy III PTB i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych „Agro Akademia – horyzont zmian” w Chełmie, zorganizowanych przez BGŻ BNP PRIBAS. Nadrzędnym celem szkolenia było zapoznanie rolników z aktualnymi trendami w polityce rolnej Polski.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

- Rynek zbóż i rzepaku. Analiza bieżącej sytuacji i perspektywy rozwoju w kontekście wspólnej polityki rolnej  po 2020 roku.

- Koszty energii w gospodarstwie rolnym

- Nowa dyrektywa azotanowa

- Dwa pokolenia – jak się porozumieć?

Udział w szkoleniu umożliwił naszym uczniom poszerzenie wiedzy w zakresie przedstawionych tematów  i skłonił ich do rozważenia wykorzystania zaproponowanych rozwiązań we własnych gospodarstwach rolnych.

Krzysztof Rejman

Galeria zdjęć