„Czy jemy po to, aby żyć, czy żyjemy po to, aby jeść?!”

                W dniu 06 marca 2019r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce Osadzie odbył się szkolny etap konkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży  wiedzy na temat racjonalnego odżywiania i kształtowanie postawy świadomego konsumenta.

Do rywalizacji przystąpili uczniowie pierwszej klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu oraz trzeciej klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie musieli odpowiedzieć na 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, których  tematyka dotyczyła m. in. : zasad zdrowego odżywiania, składników pokarmowych i ich roliw organizmie, piramidy zdrowego żywienia, chorób spowodowanych niewłaściwym odżywianiemi brakiem zachowania właściwej higieny.

Etap szkolny  był wstępem do właściwego konkursu, który odbędzie się 25 marca 2019r., którego organizatorem po raz drugi jest Instytut Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (patronat JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie oraz Senator RP dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie).

Do kolejnego etapu zakwalifikowali się:I. Brzezicka, Z. M. Dąbrowska, P. Stefaniak, K. Szczerba, J. Kopiel, A. Witek.

Nad przebiegiem konkursu czuwały p. D. Łubkowska oraz p. E. Litaszewska.

Diana Łubkowska