"ARS, czyli jak dbać o miłość" - to program edukacyjny, którego adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Celem programu jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich dzieci, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Ważnym aspektem poruszanym podczas  zajęć jest również sprawa trwałości związków ludzi, rodziny wolnej od nałogów, szczęścia dzieci wychowywanych w kochającej się rodzinie.

W dniu 5 marca odbyła się  na terenie Szkoły Akcja Profilaktyczna  zachęcająca młodzież do zdrowego i bezpiecznego życia. Akcja przebiegała  pod hasłem: "Jak nie zbłądzić".

 W ramach realizacji działań z zakresu promocji zdrowia młodzież klasa pierwszych wzięła udział  w prelekcji, podczas której pracownik  Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włodawie przedstawił prezentację na temat "Substancje psychoaktywne kradną życie".  Młodzież miała możliwość założenia alkogogli oraz narkogogli, w których pokonywali przygotowany tor przeszkód. Zobaczyli jak wygląda świat „pod wpływem”. Alkogogle symulują wpływ alkoholu, natomiast narkogogle symulują  wpływ narkotyków na organizm człowieka. Zostaje wówczas zaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa, zmieniony czas reakcji na bodźce, zmiany w ocenie odległości itp. Dokonywali pomiaru przy użyciu smokolajzera. Smokolajzer to urządzenie badające zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Palacze papierosów widząc na smokolajzerze liczbę inną niż zero przekonali się, że płuca naprawdę cierpią, jeśli zatruwa się je dymem tytoniowym.

Przedstawiciel  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie przekazała uczniom informacje dotyczące negatywnego wpływu alkoholu na organizm młodego człowieka oraz na relacje rodzinne i rówieśnicze.  Na podstawie zdobytej wiedzy uczniowie w grupach rozwiązywali test wiedzy oraz rywalizowali podczas gry profilaktycznej. 

Przedstawiciele  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie przeprowadzili z młodzieżą zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pod hasłem "Pierwsza pomoc- uczymy się ratować życie".Strażacy uczyli jak zachować się wobec poszkodowanego - jakie czynności należy wykonać by uratować kogoś, kto stracił przytomność, przestał oddychać. Uczniowie wykazali się naprawdę dużą  wiedzą na ten temat, byli równie przejęci, co zaangażowani w zajęcia.

Mamy nadzieję, że podczas tego spotkania poszerzylioni swoją wiedzę o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą popularne  substancje psychoaktywne, ale także mieli możliwość większej integracji klas.

Spotkanie zorganizowałyp. Diana Łubkowska oraz p. Anna Kuźmiuk – pedagog szkolny.

Diana Łubkowska