W dniu 19 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, w ramach współpracy z Zespołem Doradztwa Rolniczego we Włodawie, odbyło się szkolenie dla uczniów naszej szkoły pt ,"Czyste powietrze". Spotkanie, z wykorzystaniem bazy szkoły, poprowadzili pracownicy ZDR pan Norbert Hoefler i pan Tadeusz Borkowski. Tematem szkolenia był nowy Program Priorytetowy Czyste Powietrze wpisujący się w realizację rządowego programu poprawy jakości powietrza.

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez termomodernizację budynków z jednoczesną wymianą źródeł ciepła.

Program będzie realizowany przez 10 lat a łączne środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięć objętych programem to 103 mld zł. Po ukończeniu szkolenia uczniowie uzyskali informacje, które przekażą swoim rodzicom aby mogli oni zrealizować założenia programu w swoich gospodarstwach.

Krzysztof Horszczaruk

Galeria zdjęć