11 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie miały miejsce uroczyste obchody Dnia Patronki Szkoły- Ireny Kosmowskiej oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-ną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Senator Rzeczpospolitej Polskiej - Józef Zając, w imieniu Dyrektora Delegatury w Chełmie Lubelskiego Kuratorium Oświaty – Dariusz Kostecki, Starosta Powiatu Włodawskiego - Andrzej Romańczuk, Wójt Gminy Włodawa - Dariusz Semeniuk, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego we Włodawie - Norbert Hoefler, w zastępstwie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie – Andrzej Łoś, Komendant Placówki Straży Granicznej we Włodawie - Jarosław Budzyński, w imieniu Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie - Krzysztof Jeleński, w imieniu Burmistrz Miasta Włodawa Agata Zakrzewska, Przewodnicząca Rady Miasta Włodawa - Joanna Szczepańska , Radny Gminy Włodawa - Wojciech Kraszczyński, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie - Marek Wójciga, Dyrektor Włodawskiego Domu Kultury - Łukasz Zdolski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrykach - Marzena Trociuk, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie - Arlena Krawczuk, w zastępstwie Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie - Ewa Capik, Przeor Klasztoru Paulinów Ojciec Dariusz Cichosz, Ks. Jarosław Gałązka – Proboszcz Parafii Żuków, Radzyńskie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Rmt Wincentego Zawadzkiego w barwach 25 pułku ułanów wielkopolskich - Erwin Rybaczuk i Ryszard Fajks, Przewodniczący Rady Rodziców - Józef Dąbrowski.

            Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem pocztu sztandarowego, powitaniem gości a następnie przemówieniem Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego – pana Leszka Młynarczyka. W swoim wystąpieniu dyrektor nawiązał do słów wypowiedzianych przez Irenę Kosmowską, które również są mottem wyrytym na tablicy pamiątkowej: „Wy ludzie wsi jesteście na ziemi niezbędni... Od ziemi idzie życie”, wskazując na ważną rolę ludzi skromnych i pracowitych dążących niezmiennie do raz obranego celu. W dalszej części prelekcji nawiązując do ważnego wydarzenia jakim jest 100-na rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po przemówieniu Dyrektora Leszka Młynarczyka głos zabrali: Senator Rzeczypospolitej Polskiej – p. Józef Zając, Starosta Powiatu Włodawskiego – p. Andrzej Romańczuk, Wójt Gminy Włodawa – p. Dariusz Semeniuk, Wizytator Kuratorium Oświaty i Delegatury w Chełmie - p. Dariusz Kostecki, w imieniu Burmistrza Miasta Włodawy wystąpiła p. Agata Zakrzewska głos zabrała także Przewodnicząca Rady Miasta Włodawa – p. Joanna Szczepańska. Po oficjalnych przemówieniach zaproszeni goście i społeczność szkolna obejrzeli akademię, w której przybliżono działalność społeczną i polityczną Ireny Kosmowskiej oraz losy walki o Niepodległość Polski zapisaną w poezji i pieśni. Na zakończenie uroczystości pan Senator Józef Zając dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej przed budynkiem szkoły.

Justyna Wołos

Galeria zdjęć