W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce–Osadzie realizowany był projekt edukacyjny pt. „Młody Eurydyka – Lider społeczności lokalnej”.

W pierwszej części projektu odbyło się szkolenie stacjonarne e-learningowe dla 30 uczniów naszej szkoły oraz trzech nauczycieli koordynatorów (P. Agnieszka Jaszczuk – koordynator główny, P. Emilia Litaszewska, P. Diana Łubkowska).

Dziesięciu uczniów z najwyższą liczbą punktów z testu końcowego miało możliwość uczestniczenia w wyjeździe studyjno – szkoleniowym do Zakopanego.

Wyjazd dofinansowany był ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Głównym celem tego projektu jest aktywizacja młodzieży – uczniów szkół rolniczych na terenie województwa lubelskiego oraz przekazanie im niezbędnej wiedzy, umożliwiającej wykorzystanie lokalnych zasobów, przekształcenia gospodarstwa rolnego poprzez dywersyfikację źródeł dochodu.

 

Młodzież uczestniczyła w ciekawych wykładach dotyczących:

  • ogólnej charakterystyki PROW na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem celów horyzontalnych: innowacje, klimat, środowisko,
  • PROW 2014-2020 – ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych dla młodych rolników, restrukturyzacji gospodarstw rolnych, płatności bezpośrednich
  • Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Lokalnych Grup Działania,
  • efektywności produkcyjno – ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych.

Pierwszy dzień stanowiły wykłady z ogólnej charakterystyki PROW. Drugi dzień w całości wypełnił wyjazd do Tłoczni Maurer (tłocznia soków), siedziby Tatrzańsko-Beskidzkiej Grupy Producentów „Gazdowie” oraz Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidzka” w Starym Sączu.

W bogatym programie wyjazdu nie zabrakło czasu na dobrą zabawę: wspólne spotkania integracyjne, dyskotekowe szaleństwa na parkiecie, rozmowy po zmroku. Miło było spędzić czas wśród dobrych przyjaciół. I choć pogoda cudowna, góry piękne i żal się żegnać, nadszedł czas powrotu. Z pobytu w Zakopanem przywieziemy mnóstwo pamiątek i wrażeń.

Koordynatorem projektu edukacyjnego oraz wyjazdu była Agnieszka Jaszczuk.

Agnieszka Jaszczuk

Galeria zdjęć