„Walcząc o przyszłość narodu, trzeba się oprzeć o jego groby."

Jerzy Waldorff

            Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie wpisując się w obchody 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 15 listopada pochylili czoła przed tymi, którzy walcząc o wolną Polskę stracili dla niej życie. Poświęcili się dla niej bezgranicznie podporządkowując swoje plany, marzenia.

            Katarzyna Obara, Adam Kaznowski, Karolina Patejuk, Anna Hasioli, Krzysztof Matczuk, Aleksandra Andrzejuk, Norbert Wójcik, Piotr Zamrowski, Julia Demianiuk, Klaudia Żuk, Aleksandra Rudkowska, Iza Brzezicka pod opieką p. Anny Kuźmiuk i p Justyny Wołos, wysłuchali pięknej lekcji historii przedstawionej przez przewodnika p. Zygmunta Pazio. Uczniowie poznali losy Polaków zamordowanych w Ponarach – litewskiej wsi koło Wilna, historię Szarych Szeregów, żołnierzy Armii Krajowej. Wędrując alejkami Wojskowego Cmentarza na Powązkach słuchali opowieści o tych którzy walczyli o wolność swoich dzieci i wnuków. Historia swojego kraju poznana na grobach tych, którzy za nią walczyli na pewno na długo zapadnie uczniom w pamięci. Na koniec lekcji historii na Powązkach uczniowie razem z opiekunami złożyli wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze na grobie patronki Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce - Osadzie – Ireny Kosmowskiej.

Justyna Wołos

Galeria zdjęć