Pod takim hasłem uczniowie naszej Szkoły zorganizowali i przeprowadzili akcję antynikotynową, rozdając w czasie przerw lekcyjnych wszystkim uczniom i pracownikom szkoły jabłka.

Akcja obejmuje działania profilaktyczne, promujące zdrowy tryb życia w ramach realizacji VI edycji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, a jednym z jej celów jest przedstawienie zagrożeń wynikających z palenia oraz zmotywowanie palaczy do skończenia z nałogiem.

 W akcję zaangażowali się uczniowie klasy III PTB, przygotowując gazetkę tematyczną oraz panie Diana Łubkowska – szkolny koordynator programu oraz pani Agnieszka Jaszczu i pani Agnieszka Wodnicka.

Podejmowane działania profilaktyczne w naszej szkole potwierdzają celowość i efektywność realizowanych działań, które są skoncentrowane na zapobieganiu, a jednocześnie promowaniu problemów społecznych i zdrowotnych.

Diana Łubkowska