Konkurs odbył się 13 listopada 2018r. o godzinie 11.00 w sali nr.2. Do szkolnego etapu konkursu przystąpiło 21 uczniów z naszej Szkoły. Uczniowie odpowiadali na 37 pytań testowych.
Organizatorem szkolnego etapu była pani Diana Łubkowska.

Celem konkursu było:

  • Spopularyzowanie wiedzy na temat HIV / AIDS wśród młodzieży.
  • Uświadomienie zagrożeń, jakie niesie zjawisko HIV / AIDS.
  • Nabycie umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji, dokonywania wyborów dotyczących własnego zdrowia i życia.
  • Przeciwdziałanie negatywnemu postrzeganiu ludzi zakażonych oraz kształtowanie postaw tolerancji wobec nich.
  • Podniesieni wiedzy o uzależnieniach i przeciwdziałanie uzależnieniom – profilaktyka zakażeń HIV.
  • Promowanie wykonywania testów w kierunku zakażenia wirusem HIV.

Komisja konkursowa po ocenie udzielanych przez uczniów odpowiedzi  ma przyjemność ogłosić następujące wyniki:
I miejsce uzyskał Patryk Stefaniak – uczeń pierwszej klasy kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu;
II  miejsce uzyskała Jowita Szczerba – uczennica klasy trzeciej kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych;
III  miejsce po burzliwej dogrywce uzyskała Aleksandra Andrzejuk - uczennica klasy czwartej kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
Uczniowie z najwyższą liczbą punktów będą reprezentantami naszej Szkoły w etapie powiatowym Olimpiady Wiedzy o HIV / AIDS w ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS  i Zapobiegania Zakażeniom HIV, który odbędzie się 30 listopada 2018r. o godzinie 10.30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie.
Podczas tego spotkania nastąpi uroczyste podsumowanie z wręczeniem nagród laureatom, jak również osobom wyróżnionym.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach.

Diana Łubkowska

konkurs HIV