Jest to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska.
Patronem medialnym XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl.  Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.


Wśród chętnych, którzy chcieli podjąć trud walki znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie.
Do szkolnego  pisemnego etapu  XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w - bloku gastronomia  przystąpiło 6 uczniów z klas III PTB i IV PTB kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
    •    W etapie pisemnym (60 pytań testowych) – uczniowie uzyskali następującą liczbę punktów:
    •    Amelia Mazurek – 48 p.,
    •    Aleksandra Andrzejuk – 44 p.,
    •    Kacper Baj – 44p.,
    •    Karolina Szwalikowska – 43p.,
    •    Joanna Kopiel – 36p.,
    •    Nikola Królikowska – 34p.
Do etapu praktycznego olimpiady zakwalifikowały się 4 osoby z najwyższą liczbą punktów z etapu pisemnego.
    •    Etap praktyczny  (3 zadania  - przygotowanie jajka w koszulce, omówienie zasad gotowania kasz oraz ich zastosowania w gastronomii, prezentacja trzech sposobów składania serwetek na przyjęcie zasiadane: „tulipan”, „wachlarz”, „kieszonka na sztućce” – uczniowie uzyskali następującą liczbę punktów:
    •    Amelia Mazurek – 58p.,
    •    Karolina Szwalikowska – 57p.,
    •    Aleksandra Andrzejuk – 56p.,
    •    Kacper Baj – 46p.
Najwyższą łączną liczbę punktów uzyskały:
    •    Amelia Mazurek – 106p.,
    •    Karolina Szwalikowska i Aleksandra Andrzejuk – 100p.,
    •    Kacper Baj – 90p.
W bloku -  produkcja roślinna wystartowała jedna osoba Patrycja Hrycak uczennica drugiej klasy, kształcąca się w zawodzie technik agrobiznesu.
Uzyskała ona wynik - 35p. z części pisemnej, 55p z części praktycznej. Łącznie 90p.
W bloku -  mechanizacja rolnictwa wystartowało 11 osób. Uzyskali oni:
    •    Isakowicz Wojciech – 45p. etap teoteryczny, 60p. etap praktyczny. Łącznie 105p;
    •    Zamrowski Piotr – 43p. etap teoretyczny, 57p. etap praktyczny. Łącznie 100p;
    •    Matwiejuk Gabriel – 39p. etap teoretyczny, 50p. etap praktyczny. Łącznie 89p.
W bloku - agrobiznes wystartowało 10 osób. Uzyskali oni:
    •    Karolina Patejuk – 45p etap teoretyczny, 60p etap praktyczny. Łącznie 105p.
    •    Krzysztof Matczuk – 40p etap teoretyczny., 50p. etap praktyczny. Łącznie 90p.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy uzyskania wysokich wyników i życzymy sukcesów na dalszych etapach olimpiady. Trzymamy kciuki!

Diana Łubkowska

owiur szkola 4owiur szkola 2

owiur szkola 1owiur szkola 3