10.10.2014 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie obchodzono uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Święto upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej- pierwszego na świecie ministerstwa oświaty.

Jest to święto wszystkich pracowników szkoły. Jego obchody to okazja do refleksji na temat roli i zadań nauczyciela w życiu młodzieży.

Pani dyrektor Dorota Redde-Sawczuk podziękowała wszystkim pracownikom za zaangażowanie i trud niezbędne w tej  specyficznej pracy. Złożyła też życzenia oraz wręczyła nagrody dyrektora szkoły. W bieżącym roku szkolnym zostali wyróżnieni państwo: A. Wodnicka, K. Kowalik, A. Jaszczuk, M. Chorąży, M. Poźniak, A. Tułacz, D. Łubkowska, M. Ostrowicka, J. Wołos, K. Bajdek-Tetiurka, M. Przygocka, A. Rabczuk, D. Esko, K. Sytyk, M. Dmitruk i E. Pińkowska, zaś pani E. Szkodzińska otrzymała nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W imieniu młodzieży życzenia wszystkim pracownikom szkoły złożyła przedstawicielka samorządu szkolnego I. Michalak. Ostatnią częścią uroczystości była część artystyczna, w której wystąpili uczniowie klas drugich: K. Aleksandrowicz, K. Szczerba, J. Woźniak, A. Borowska, D. Głuch, I. Michalak, A. Kręglicka i K. Sokołowski. Młodzież pracowała pod opieką pań: E. Szkodzińskiej, D. Łubkowskiej, M. Ostrowickiej i A. Chorąży.

Galeria zdjęć