Nową bramą wjazdową i wejściem wkraczamy w progi szkoły. Wiele zmian czeka uczniów i nauczycieli ZSCKR w Korolówce-Osadzie w roku szkolnym 2018/2019.

            Podczas uroczystości 3 września 2018 r. Dyrektor Szkoły p. Leszek Młynarczyk szczególnie ciepło przywitał uczniów klas pierwszych: technikum kształcące w zawodzie technik agrobiznesu (I MT) i technikum kształcące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (I BT). Zapewnił, że szkoła spełni ich marzenia i oczekiwania. Wychowawstwo powierzono paniom: Emilii Litaszewskiej (kl. I MT) i Dorocie Redde – Sawczuk (kl. BT). Społeczności szkolnej zostali przedstawieni nowo zatrudnieni nauczyciele: p. Aneta Struk – Grzelak – nauczyciel matematyki, p. Małgorzata Żakowska – nauczyciel bibliotekarz, p. Michał Ignatiuk – nauczyciel biologii, p. Beata Wysokińska – nauczyciel chemii. Wniosą w mury placówki świeżość i energię.

            Już na początku sierpnia pojawili się w szkole wyjątkowi mieszkańcy. To 4 konie rasy huculskiej o wdzięcznych imionach: Granica, Grawitacja, Grobla i Odwet. Wpisały się już w pejzaż i czekają na swoje zadania. Pod okiem instruktora p. Erwina Rybaczuka młodzież będzie się uczyć jazdy konnej i pielęgnacji zwierząt.

            Śmiało możemy powtórzyć za Adamem Asnykiem: „Szukajcie nowych nie odkrytych dróg ...(...) Przyszłości podnoście gmach!”. Życzmy sobie odwagi w pokonywaniu słabości i entuzjazmu w dążeniu do celu.

Ewa Krzywania

Galeria zdjęć