Z ogromną satysfakcją żegnamy rok szkolny 2017/2018 – mówił Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk 22 czerwca podczas uroczystości. Cieszymy się z osiągnięć naszych uczniów w centralnych olimpiadach i konkursach o profilu rolniczym. Oznacza to, że możemy się pochwalić wysokim poziomem kształcenia zawodowego. Wymienię najważniejsze: III miejsce Kamila Samojluka w finale etapu centralnego 42 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym mechanizacja rolnictwa, V miejsce Gabriela Matwiejuka – laureata X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, tytuł laureata finału Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2018 Sebastiana Kwiatkowskiego.

 

            Wiele uwagi poświęcamy wszechstronnemu kształceniu, w tym przyrodniczemu, humanistycznemu, rozwijaniu pasji i zainteresowań sportowych, motoryzacyjnych, artystycznych, historycznych, prozdrowotnych itd., wpływających na pełny rozwój emocjonalny i duchowy młodego człowieka. Szkolny Zespół Teatralny „Korale” wystąpił z widowiskiem obrzędowym „Chrzciny Jagny” w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie, braliśmy udział w Wojewódzkim Konkursie Pieśni i Poezji Rosyjskiej ( wyróżnienie dla Karoliny Patejuk), Powiatowym Konkursie Czytelniczym dla Młodzieży (wyróżnienie dla Iwony Karpińskiej), Konkursie Wiedzy o „Zdrowym odżywianiu” (wyróżnienie dla Karoliny Szwalikowskiej), 63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim – etap powiatowy, Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym – etap wojewódzki, Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – etap wojewódzki, V Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, Olimpiadzie Solidarności – etap wojewódzki. Organizowane są szkolne konkursy, jak mitologiczny, profilaktyczny „Wolni od używek”. Młodzież bierze udział w wielu programach edukacyjnych („Wybierz Życie”, Pierwszy krok ARS, czyli jak dbać o miłość”), akcjach, np. „Góra Grosza”. Nasi uczniowie zapisali się złotymi zgłoskami w sercach i ludzkiej pamięci jako wolontariusze i honorowi dawcy krwi.

            Wysokie osiągnięcia w nauce i w konkursach to efekt pracy całego zespołu nauczycieli, wychowawców i na pewno rodziców. Najwyższy wynik w roku szkolnym 2017/2018 uzyskała Karolina Patejuk z klasy II MT ze średnią ocen 5,31 (wytypowana przez Samorząd Szkolny do stypendium Prezesa Rady Ministrów). Niebywałym wyczynem jest 100- procentowa frekwencja Gabriela Matwiejuka z klasy I BT (średnia ocen – 4,64).

            Rok szkolny 2017/2018 w ZSCKR w Korolówce – Osadzie zamyka się jako bogaty i barwny rozdział w historii szkoły, ale otwierają się przed nią kolejne możliwości i wyzwania w nowym 2018/2019 roku, kiedy pojawią się cztery konie – hucuły - dla kierunku technik hodowca koni.  

Ewa Krzywania

Galeria zdjęć