W roku szkolnym 2017/2018, w naszej szkole realizowany był po raz kolejny profilaktyczny program edukacyjny „Wybierz życie – pierwszy krok”. Głównym celem programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy poprzez:

  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu;
  • podniesienie świadomości dotyczącej czynników ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna);
  • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie;
  • przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym;
  • dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.

Program ten realizowany był w naszej w szkole w klasach pierwszych, a jego treści skierowane były zarówno do młodzieży (ulotki, plakaty, gazetka, prezentacja multimedialna, film, pogadanka, burza mózgów), jak i do ich rodziców lub opiekunów (ulotki, materiały informacyjne na stronie internetowej szkoły). Głównymi realizatorami programu byli wychowawcy klas pierwszych oraz nauczyciel biologii.

Więcej informacji na temat programu na stronach:

www.pierwszykrok.edu.pl

Opracowała Aneta Tułacz