Nasza szkoła w roku szkolnym 2017/2018 po raz czwarty przystąpiła do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień „Ars, czyli jak dbać o miłość” autorstwa dr Andrzeja Wojcieszka w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Koordynatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program ten skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ma na celu ograniczenie używania przez nich substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków, w tym środków zastępczych) oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz w przyszłości ich potomków spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Program został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Program ten został zrealizowany wśród uczniów klas pierwszych i drugich w 3 częściach:

  1. Część I to ARS VIVENDI - sztuka życia. Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości
  2. Część II to ARS AMANDI - sztuka kochania a substancje psychoaktywne. Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?
  3. Część III ARS GENERANDI - sztuka rodzenia zdrowego potomstwa. Substancje psychoaktywne a zdrowie potomstwa.

Uczniowie w trakcie zajęć otrzymali materiały edukacyjne (ulotki dla siebie i rodziców), mieli możliwość obejrzenia ciekawych filmów i prezentacji multimedialnych oraz przedyskutowania głównych treści programu. Na koniec uczestnicy wypełnili anonimową ankietę dotyczącą realizacji programu w szkole. Mamy nadzieję, że program „Ars, czyli jak dbać o miłość” będzie również kontynuowany w kolejnych latach.

Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy w tym zakresie zachęcamy do zapoznania się z informacjami na ulotkach i plakatach oraz do odwiedzenia stron internetowych związanych z programem „ARS, czyli jak dbać o miłość”.

http://www.zdrowiewciazy.pl/

http://e-stawiamnazdrowie.pl/

Opracowała Aneta Tułacz