W roku szkolnym 2017/2018, w naszej szkole realizowany był po raz pierwszy profilaktyczny program edukacyjny „Znamię! Znam je?”, którego organizatorem jest Fundacja "Gwiazda Nadziei" pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Program ten jest skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dotyczy profilaktyki nowotworowej. Głównym celem programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na czerniaka - jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry poprzez:

  • upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat nowotworów skóry,
  • przekazanie informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko zachorowania na czerniaka,
  • budowanie postaw prozdrowotnych związanych z unikaniem czynników ryzyka oraz przestrzeganiem zasad profilaktyki w tym zakresie w życiu codziennym,
  • nabycie zdolności rozpoznawania czerniaka metodą ABCDE.

Program ten realizowany był w naszej w szkole w klasach trzecich i czwartych, a jego treści skierowane były zarówno do młodzieży (ulotki, plakaty, gazetka, prezentacja multimedialna, film, pogadanka, burza mózgów, quiz internetowy), jak i do ich rodziców lub opiekunów (ulotki, materiały informacyjne na stronie internetowej szkoły). Głównymi realizatorami programu byli wychowawcy klas oraz nauczyciele biologii.

Więcej informacji na temat programu na stronach:

http://www.gwiazdanadziei.pl/index.php/znamie-znam-je

http://www.akademiaczerniaka.pl/

 

Opracowała Aneta Tułacz