18 kwietnia 2018 roku na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się finał X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Celem konkursu jest upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

            Wśród 92 finalistów ze szkół rolniczych i leśnych w konkursie uczestniczyli Gabriel Matwiejuk i Piotr Zamrowski. Obaj są uczniami klasy pierwszej Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w ZSCKR w Korolówce – Osadzie. Gabriel Matwiejuk zajął V miejsce i otrzymał wiele satysfakcjonujących nagród: indeks na kierunki prowadzone na WIP SGGW, nagrodę pieniężną ufundowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Firma Bayer ufundowała roczne stypendium.

 

            Udział w konkursie wymagał wiedzy znacznie wykraczającej poza ramy szkolnego programu nauczania. Tym bardziej cieszy nas sukces pierwszoklasisty Gabrysia i jego opiekuna pana Krzysztofa Kowalika.

Ewa Krzywanaia