W piątek 20.04.2018 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica w Sejnach odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.       
       Młodzież z Technikum w Korolówce-Osadzie uczestniczyła w trzech z dziewięciu bloków tematycznych: gastronomia - Amelia Mazurek, mechanizacja rolnictwa - Kamil Samojluk, agrobiznes - Karolina Patejuk. W tegorocznych eliminacjach poziom wiedzy uczestników był jak zawsze bardzo wysoki. W bloku tematycznym mechanizacja rolnictwa Kamil Samojluk zajął I miejsce i zakwalifikował się do III stopnia zawodów centralnych, które odbędą się w czerwcu we Wrocławiu. Kamil jest już dwukrotnym laureatem tejże olimpiady. W 2016 roku zajął V miejsce, w 2017 roku II miejsce, a teraz wszyscy życzą Kamilowi zwycięstwa! Natomiast Amelia uzyskała bardzo dobry wynik zajmując 7 miejsce spośród 30 uczestników bloku. Brawo Amelia! Wszystkim pozostałym uczestnikom gratulujemy zdobytych nowych doświadczeń i wiedzy, które z pewnością zaowocują podczas kolejnych wyzwań, jakie niesie życie. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do odniesionego przez naszą młodzież sukcesu.

         Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu wiedzy rolniczej. Jej celem jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu
w rolnictwie oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją rolniczą, miejscem przyszłej pracy młodego rolnika, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu. Realizując zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzież wzbogaca swoje przygotowanie zawodowe oraz unowocześniania rozwój rolnictwa.

Ewa Krzywania