W dniu 15.03.2018 dwójka uczniów ZSCKR w Korolówce-Osadzie, Karolina Patejuk i Mateusz Witek z klasy II technikum agrobiznesu, brała udział w wojewódzkim etapie Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii.

Odbywał się on w Gimnazjum nr 18, al. Jana Długosza 8 w Lublinie. Organizatorem konkursu była Fundacja Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku. Uczestniczyło w nim 30 uczniów reprezentujących 25 szkół, którzy rozwiązywali test składający się z 30 zadań o różnym stopniu trudności (pytania zamknięte i otwarte). Konkurs kierowany był do uczniów klas II liceum ogólnokształcącego i trzecich klas technikum. W tym roku organizator po raz pierwszy pozwolił młodszym uczniom brać udział w Olimpiadzie, ale bez możliwości dalszego uczestnictwa w etapie ogólnopolskim. Karolina i Mateusz mieli więc możliwość sprawdzić się przed kolejną edycją Olimpiady. Życzymy im sukcesów w tegorocznej jesiennej edycji szkolnej.

Katarzyna Bajdek-Tetiurka