16 marca 2018 roku grupa maturzystów z ZSCKR w Korolówce – Osadzie w ramach współpracy odwiedziła Zakład Rolnictwa na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

            Młodzież zapoznała się z możliwościami kształcenia, kierunkami i specjalnościami Bialskiej Uczelni, a także warunkami nauki, odbywania praktyk i wypoczynku. Była pod wrażeniem nowoczesnego kampusu studenckiego, m.in. hali sportowej z częścią dydaktyczną i boiskiem, domu studenta, centrów badawczych m.in. Centrum Badań nad Innowacjami (CBNI), laboratorium Eko-Agro-Tech (w którym zostały przeprowadzone warsztaty pod kierunkiem Pani dr Iwony Mystkowskiej z zakresu rozpoznawania kwasowości płynów).

Ponadto w uczelni funkcjonuje Żłobek, Przedszkole, Uniwersytet Dziecięcy, Akademickie Gimnazjum, Akademickie Liceum Ogólnokształcące oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.    W latach 2016 i 2017 w ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” PSW w Białej Podlaskiej została uznana najlepszą uczelnią w Polsce w gronie państwowych wyższych szkół zawodowych.

            Szczegółowych informacji na temat kształcenia rolniczego udzieliła Pani dr inż. Alicja Baranowska – kierownik Zakładu Rolnictwa. Zwróciła uwagę na dogodne warunki studiowania absolwentów technikum na kierunkach rolniczych. Uczelnia umożliwia indywidualny tok studiów, studiowanie dwóch kierunków, liczne stypendia, płatne praktyki. Nowością są specjalności: behawiorystyka zwierząt i inżynieria produkcji żywności. Uczniowie mieli okazję przy herbatce porozmawiać o swoich problemach i wątpliwościach z pracownikami naukowymi, m.in. z Panią dr inż. Alicją Baranowską, dr Joanną Romaniuk, dr Iwoną Mystkowską i koordynatorem spotkania dr Katarzyną Radwańską. Serdeczność i życzliwość wykładowców ujęła maturzystów. Żegnając się zapewniali, że nie było to ostatnie spotkanie.

Ewa Krzywania