W dniu 16 marca 2018r. w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w ramach projektu edukacyjnego „Lekcja z ZUS”,  odbył się wojewódzki etap olimpiady wiedzy „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Naszą szkołę reprezentowali tworzący zespół finaliści I etapu:  Iwona Karpińska z klasy IV Technikum, kształcącego w zawodzie Technik Agrobiznesu, Karolina Patejuk z klasy II Technikum, kształcącego w zawodzie Technik Agrobiznesu oraz Marek Baj z klasy II Technikum, kształcącego w zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.

             Uczniowie rywalizowali z 20 zespołami z terenu województwa lubelskiego, odpowiadając na 25 pytań testu wielokrotnego wyboru. Należy podkreślić bardzo wysoki poziom wiedzy uczestników olimpiady. Na zakończenie zmagań uczniowie otrzymali dyplomy za udział w olimpiadzie.

            Dla wszystkich uczniów uczestniczących w projekcie edukacyjnym „Lekcja z ZUS” uzyskana wiedza z pewnością okaże się pomocna w ich dorosłym życiu.

            Projekt jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Agnieszka Jaszczuk