W dniach 19 - 21 września gościliśmy  dyrektora Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie pana Wojciecha Gregorczyka wraz z panem  Arturem Rachubą oraz nauczycieli z 16 szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Było to już trzecie spotkanie w ramach realizacji projektu „Sieć współpracy i samorealizacji szkół rolniczych”, której koordynatorem w naszej szkole jest pani profesor Justyna Wołos.

Całość spotkania poświęcona była funkcjonowanie szkoły w środowisku wielokulturowym/wieloetnicznym. Temat wplatał się w tematykę związaną z Festiwalem Trzech Kultur, który miał miejsce właśnie 19 -21 września. Zajęcia rozpoczęły się od powitania przybyłych gości przez  panią dyrektor Dorotę Redde - Sawczuk a następnie zaprezentowania przez   panią profesor Magdalenę Ostrowicką i  panią profesor Ewę Krzywania dorobku kultury i tradycji pogranicza oraz formy i metody ich upowszechniania wśród młodzieży szkolnej.

Uczestnicy spotkania mogli zwiedzić zabytkowe świątynie: Cerkiew prawosławną,  Kościół pod wezwaniem Św. Ludwika  oraz budynki Synagog i poznać ich historię. Trwające wydarzenia festiwalowe pozwoliły na zgłębienie  historii Włodawy jako miasta wielokulturowego. Drugi dzień upłynął na zwiedzaniu i poznawaniu historii Obozu Zagłady w Sobiborze, którego tajemnice wyjaśniał nam  pan prof. K. Skwirowski - dyrektor Muzeum sobiborskiego.

Galeria zdjęć