W dniu 15 marca 2018 roku Młodzieżowy DOM Kultury we Włodawie przeprowadził Powiatowy Przegląd 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem: Dla uczczenia Stulecia Odzyskania Niepodległości.

       W turnieju recytatorskim wystąpiła Dominika Matysiuk – uczennica klasy I Technikum Agrobiznesu z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie. Dominika wykonała dwa utwory: wiersz Bronisławy Wajs (Papuszy) pt. „Spódnica ze wszystkich kwiatów świata” i prozę poetycką Bronki Nowickiej pt. „Statek”, akcentując różne barwy ludzkiej wrażliwości. Do konkursu uczennica przygotowywała się pod kierunkiem p. Ewy Krzywani.

       Celem konkursu jest służenie ojczystemu językowi i literaturze, przywracanie słowu jego mocy, życia i piękna. Sztuka żywego słowa jest szczególnie ważna w czasie odbierania słowu dawnego znaczenia – jako środka komunikacji międzyludzkiej i przestrzeni kreacji artystycznej.

       Recytatorów oceniało jury w składzie: p. Marek Wójciga jako przewodniczący, p. Sebastian Jakimiuk i p. Mikołaj Butryn (członkowie) według ustalonych kryteriów: wybór i dobór tekstu, interpretacja utworu, kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny.

Ewa Krzywania