Coraz większa liczba hodowców dostrzega szanse, jakie niesie ze sobą właściwe żywienie krów wysoko wydajnych, aby w pełni wykorzystać ich potencjał produkcyjny. Cel ten może być zrealizowany tylko przy odpowiednich warunkach środowiskowych, a zwłaszcza przy prawidłowym żywieniu.

W dniu 06 marca 2018r. gościliśmy w naszej szkole p. Jacka Kołkowskiego Dyrektora Regionalnego ds. sprzedaży, Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. Z o. o., który przeprowadził szkolenie dla uczniów klas I i II kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu.

Temat szkolenia dotyczył „Najważniejszych czynników wpływających na wysoką wydajność krów i jakoś ich mleka oraz wyniki ekonomiczne w gospodarstwie. Najczęściej popełnianych błędów podczas żywienia przeżuwaczy”.

 Uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu:

  1. Właściwego odchowu cieląt;
  2. Wpływu właściwych warunków utrzymania na zdrowotność i produkcyjność krów;
  3. Woda – ważna pasza?;
  4. Prawidłowy termin zbioru pasz, sposób ich konserwacji. Właściwe zbilansowanie dawki pokarmowej;
  5. Jakość pasz objętościowych – podstawą żywienia;
  6. Żywienie poszczególnych grup technologicznych;
  7. Błędy żywieniowe - problemy w rozrodzie;
  8. Żywieniowe możliwości przeciwdziałania chorobom krów mlecznych (kwasica i ketoza).

Podczas rozmowy z młodzieżą poruszone zostały również zagadnienia dotyczące nowych koncepcji jakie proponuje firma SANO oraz badań, przeprowadzanych przez Sano Agrar Instytut (jednostkę badawczą, w której poszukuje się nowych rozwiązań na zwiększenie wydajności, zdrowotności i płodności krów).

Diana Łubkowska