W dniu 24 września 2014r. uczennice Technikum w Korolówce-Osadzie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,  pod opieką p. Emilii Litaszewskiej i p. Anety Tułacz, wzięły udział w spotkaniu z uczestnikami  Warsztatów Terapii Zajęciowej we Włodawie.

Pierwszym punktem programu było wspólne pieczenie kiełbasek i rozmowy przy ognisku integracyjnym. Następnie młodzież miała okazję zwiedzić budynek i poszczególne pracownie oraz salę rehabilitacyjną Warsztatów Terapii Zajęciowej, dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o działalności Warsztatów i ich wychowanków. Odbyła się również prelekcja przeprowadzona przez  p. Krystynę Skrabek dotycząca szkodliwego wpływu picia alkoholu, palenia papierosów i stosowania dopalaczy i narkotyków na organizm człowieka. Po prelekcji uczennice naszej szkoły wykonały plakaty profilaktyczne zachęcające do dbania o swoje zdrowie i zdrowie najbliższych.

Wycieczka zakończyła się słodkim poczęstunkiem przy kawie i herbacie.

Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Galeria zdjęć