22 lutego 2018 r. Biblioteka Szkolna w ZSCKR w Korolówce-Osadzie przeprowadziła finał Szkolnego Konkursu Mitologicznego. To już IX edycja konkursu, który cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród uczniów klas pierwszych. W tym roku szkolnym wzięły w nim udział 23 osoby (eliminacje wstępne odbyły się w grudniu), spośród których została wyłoniona najlepsza szóstka. Pierwsze koty za płoty i już mamy olimpijskie laury i fanfary dla uczennic z klasy I MT:

I miejsce – Kasia Obara

II miejsce – Patrycja Hrycak

III miejsce – Dominika Matysiuk

Równie dzielnie zmagali się w boju o punkty z wiedzy o mitach greckich i rzymskich uczniowie klasy I BT: Gabriel Matwiejuk i Piotr Zamrowski.

       Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań młodzieży mitologią i kulturą antyczną jako fundamentami współczesnej cywilizacji oraz kształtowanie postawy szacunku dla dorobku starożytności i minionych pokoleń.

       Konkurs przygotowały i czuwały nad jego prawidłowym przebiegiem opiekunki biblioteki p.Katarzyna Bajdek –Tetiurka i Ewa Krywania

 Ewa Krzywania