Zebranie z rodzicami w dniu 14 stycznia 2018 r. w ZSCKR w Korolówce – Osadzie stało się okazją do podsumowania pracy dydaktyczno  – wychowawczej szkoły za I semestr roku szkolnego 2017/2018.

       Dyrektor Szkoły p. Leszek Młynarczyk omówił zarówno sukcesy jak i słabe strony uczniów. Najwyższą średnią ocen uzyskała klasa I MT – 3,45, a najlepszą uczennicą okazała się Karolina Patejuk (kl. II MT) ze średnią ocen 5,00. Najwyższą frekwencją wykazała klasa II MT – 89,26%, a wśród uczniów jedynie uczeń klasy I BT Gabriel Matwiejuk może się pochwalić 100% obecnością na lekcjach. Dowodem na to, że nauka się opłaca jest uczeń klasy IV BT Kamil Samojluk, który jest podwójnym stypendystą: Prezesa Rady Ministrów i Lubelskiej kuźni talentów, a ponadto dwukrotnie uzyskał tytuł laureata w eliminacjach centralnych OWiUR w pionie mechanizacja rolnictwa. W I semestrze 18 uczniów otrzymało stypendium Dyrektora Szkoły za średnią ocen 4,00 i wyżej oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie. Są to: Karolina Patejuk kl. II MT, Iwona Karpińska kl. IV MT, Kamil Samojluk kl. IV BT, Patrycja Hrycak kl. I MT, Dominika Matysiuk kl. I MT, Maja Adamczyk kl. III PTB, Radosław Tadeniewicz kl. IV BT, Aleksandra Andrzejuk kl. III PTB, Karolina Babut kl. III PTB, Justyna Nazaruk kl. II MT, Adam Garal kl. II MT, Gabriel Matwiejuk kl. I BT, Katarzyna Obara kl. I MT, Amelia Mazurek kl. III PTB, Karolina Szwalikowska kl. II PTB, Piotr Zamrowski kl. I BT, Weronika Petkowicz kl. II MT, Krzysztof Matczuk kl. II MT. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne z rąk Dyrektora Szkoły.

       Pan Leszek Młynarczyk dużo miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił planom na najbliższą przyszłość, m.in. dalszą poprawę bazy dydaktycznej( remont budynku internatu, modernizacja wiaty z przeznaczeniem na stajnie oraz zakup koni). Ponadto złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w ramach projektu na Kształcenie Zawodowe na kursy: barmański, prawa jazdy kat.B, wózek widłowy, pilarza, wykaszarek spalinowych, ECDL Advanced na poziomie zaawansowanym. Wszystkie kursy dla uczniów są bezpłatne, a projekt ma duże szanse na uzyskanie dofinansowania. Złożony został również wniosek w programie Erasmus na wyjazd uczniów do Grecji.

       Spotkanie z rodzicami uświetnił występ Szkolnego Zespołu Teatralnego „Korale”, który wystawił widowisko obrzędowe „Chrzciny Jagny”, odtwarzając zapomniane już zwyczaje związane z chrztem dziecka. W widowisku wystąpili: Patrycja Hrycak, Dominika Matysiuk (kl. I MT), Sylwia Kozłowska (II MT), Adam Kaznowski, Jakub Potapiuk (kl. II BT), Natalia Biernacka, Małgorzata Dydziuk, Karolina Szwalikowska (kl. II PTB), Maja Adamczyk, Karolina Babut, Michał Jaworski (kl. III PTB). Zespół prowadzą p. Katarzyna Bajdek – Tetiurka i Ewa Krzywania.

Ewa Krzywania

Galeria zdjęć