17.09.2014 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się uroczyste złożenie ślubowania oraz wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nauczycielom szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ten ważny moment w zawodowym życiu pedagogów uświetnił swą obecnością Pan Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który odbierał ślubowanie, wręczał akty uzyskania kolejnych szczebli awansu zawodowego oraz gratulował nauczycielom. Wśród nich były panie  Emilia Litaszewska oraz Elżbieta Szkodzińska, którym w tej szczególnej chwili towarzyszyła Pani Krystyna Zasadzka, wicedyrektor ZSCKR w Korolówce-Osadzie.

Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali wykładu „Transfer wiedzy i innowacji. PROW 2014 - 2020.”dotyczącego priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020.

Uroczystość zakończyły występy artystyczne uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu.