Podziękowanie dla wszystkich, którzy wzięli udział w "Szlachetnej Paczce"

 Składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom - młodzieży, pracownikom szkoły i internatu oraz nauczycielom, którzy przyczynili się do zebrania darów w akcji „Szlachetna Paczka”.

SZLACHETNA PACZKA dociera do prawdziwej biedy. Takiej, dla której kontakt z wolontariuszem i pomoc materialna staną się impulsem do zmiany.

W miesiącu grudniu zbieraliśmy podarunki: trwałą żywność, środki chemiczne oraz przybory szkolne. Całość zebranych środków przekazaliśmy do sztabu Szlachetnej Paczki we Włodawie.

               Uczniowie naszej Szkoły Daciuk Mateusz, Lesiuk Mateusz, Grzywaczewski Konrad wcielili się w rolę świętych Mikołajów pomagając w rozwożeniu i dostarczaniu prezentów rodzinom.

Zaangażowanie w ten projekt to była prawdziwa lekcja empatii, wrażliwości i otwarcia się na potrzeby innych. Większość z nas zaliczyła tę lekcję na szóstkę!

Koordynatorkami akcji były panie: Diana Łubkowska, Aneta Tułacz wraz z członkami Szklonego Klubu Wolontariusza.

Uczestniczyłeś w radości obdarowanej rodziny podczas dostarczenia paczki. Pamiętaj – możesz zmieniać świat na lepsze!