Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce - Osadzie już od wielu lat bierze udział w cyklicznym Turnieju "Młoda Krew Ratuje Życie", organizowanym przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Głównym celem konkursu jest zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi, poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się, promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych oraz integracja szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych oraz studentów uczelni wyższych.

            Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2016/2017 zajęli w Turnieju "Młoda Krew Ratuje Życie" III miejsce w województwie lubelskim w kategorii najwyższy wskaźnik aktywności szkoły (0,545 litra krwi pełnej w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły). Gratulujemy wszystkim krwiodawcom i zachęcamy kolejne młode i zdrowe osoby, by dzieliły się z innymi tym, co mają najcenniejsze - cząstką siebie.