Uroczysty przemarsz delegacji 45 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainaugurował 3 września 2014 roku ogólnopolską uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015. Gospodarzem był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. Wśród zaproszonych gości była także delegacja Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce- Osadzie na czele z dyrektor placówki Panią Dorotą Redde- Sawczuk.

Delegacje w asyście pocztów sztandarowych uczestniczyły w mszy, której przewodniczył biskup przemyski ks. Adam Szal. Następnie w szkolnej hali sportowej odbyła się uroczysta gala, w której wzięło udział wielu znakomitych gości, m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Zofia Szalczyk, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW Pani Iwona Korczak, Zastępca Dyrektora ds. Oświaty i Współpracy  z Samorządem Pani Agnieszka Miszczak-Płuciennik, Wicewojewoda Podkarpacki Pani Alicja Wosik a  także parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych województwa, powiatu i gminy, kuratorium oświaty, duchowieństwa oraz instytucji i uczelni związanych z rolnictwem. Pani Minister Zofia Szalczyk w swym wystąpieniu wskazywała na korzyści wynikające z pracy w rolnictwie. Akcentowała też możliwości korzystania z unijnej pomocy przez młodych rolników.

W czasie uroczystości wręczono odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” oraz odczytano listy gratulacyjne, jakie nadeszły m.in. z Kancelarii Prezydenta RP, Ministra Gospodarki, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz od Marszałka Podkarpackiego. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Niech zawsze świeci słońce” wygłosił prof. dr hab. Marek Koziorowski, Dyrektor Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uroczystość zwieńczyła część artystyczna w wykonaniu orkiestry dętej „Lutnia” z Zarszyna wraz z zespołem mażoretek „Magia”, zespołu wokalnego „Soul” oraz szkolnego zespołu wokalno- instrumentalnego.

Galeria zdjęć