Szkolny etap II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym

" Wybieram wybory"

Konkurs , zorganizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze , a skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych , ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych , propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Etap szkolny konkursu , który odbył się 09.11.2017 r. , polegał na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 25 pytań. Zakres tematyczny testu obejmował wybrane działy ustawy " Kodeks wyborczy", dotyczące wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wyborów do rad i sejmików Pytania dotyczyły także przepisów wstępnych i karnych oraz zapisów o organach wyborczych. Uczestnicy konkursu odpowiadali m. in. na pytania : kto zarządza wybory samorządowe, czy możliwe jest głosowanie w imieniu innej osoby , w jakich miejscach można prowadzić agitację wyborczą , ile lat musi mieć ukończone kandydat na radnego , a ile na wójta.

 Wyniki etapu szkolnego ogłoszone zostaną 16 listopada 2017 r. a uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego będą mieli za zadanie napisanie pracy na jeden z trzech tematów: : 1. „Istota i funkcje samorządu terytorialnego, a system wyborczy (większościowy, czy proporcjonalny)”,

2.   „Wybory do organów samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej” ,

3. „Udział władzy sądowniczej w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”.

Uczestnikom konkursu : Piotrowi Jaszczukowi z kl IV i Krzysztofowi Matczukowi z kl. II technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu życzymy powodzenia i dobrnięcia do etapu ogólnopolskiego.

Tajniki wiedzy z zakresu prawa wyborczego uczniowie zdobywali pod kierunkiem nauczyciela wiedzy o społeczeństwie Doroty Redde-Sawczuk.

                                                                            Dorota Redde-Sawczuk