Kamil Krzysztof Samojluk – stypendystą Prezesa Rady Ministrów w ZSCKR w Korolówce-Osadzie za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

          Ceremonia wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów miała miejsce 7 listopada 2017 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. 232 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny otrzymało nagrody z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarneka i Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.

 Uroczystość uświetnili swoją obecnością licznie zaproszeni goście, między innymi rektorzy i profesorowie wyższych lubelskich uczelni oraz przedstawiciel OKE. Radosny nastrój obecnym na gali zapewnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej.

          Stypendium Prezesa Rady Ministrów to szczególne wyróżnienie przyznawane jednemu uczniowi w szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole na świadectwie promocyjnym lub osiągnął najwyższe wyniki w co najmniej jednej dziedzinie.

          Wśród najlepszych jest Kamil Samojluk, uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. W roku szkolnym 2016/2017 zdobył tytuł najlepszego ucznia w szkole (średnia ocen – 5,27). Jego pasją jest mechanizacja rolnictwa i tutaj odnosi największe sukcesy.              

W czerwcu 2017 roku został laureatem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) – zajął II miejsce finale centralnych eliminacji w bloku tematycznym mechanizacja rolnictwa. Kamil rozwija swoje zainteresowania, szczególną uwagę zwraca na oszczędność i racjonalizację eksploatacji maszyn rolniczych. Pan Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski, gratulując Kamilowi, zaznaczył, że w naszym regionie mechanizatorzy są bardzo cenni. Wyraził nadzieję, że będzie rozwijał swoje zainteresowania i pozostanie tu, na tej ziemi, bo młodzi, zdolni, ambitni są niezbędni.

          Uroczystość była też okazją do podziękowań dyrektorom szkół, nauczycielom za ich pracę, wysiłek włożony w kształcenie młodego pokolenia. Największe zasługi zostały przyznane rodzicom stypendystów. Chełmianka, dziękując w imieniu nagrodzonych, przytoczyła słowa swojej mamy. Świadczą one o wielkiej sile miłości i wiary rodziców w swoje dzieci: „Zawsze celuj w księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami”.

                                                                

Ewa Krzywania