ZSCKR w Korolówce – Osadzie wita nowy rok szkolny 2017/18 w nowoczesnej, wygodnej i pięknej szkole. Remonty i inwestycje dodały jej blasku. Na pewno przyjemnie będzie się tu uczyło i mieszkało. Ocieplono salę gimnastyczną, mieszkańców internatu czeka wiele niespodzianek: zmodernizowane łazienki, doskonale wyposażone pomieszczenia socjalne, wymienione wykładziny podłogowe. Polepszyły się też warunki w budynkach warsztatów szkolnych: zmieniono dach na wiacie garażowej, w trakcie budowy jest kotłownia ekologiczna i nawierzchnia wokół obiektów. Wychodzę z prostego założenia, że im szkoła stworzy lepsze warunki nauki swoim uczniom, tym będzie wyższa jakość kształcenia i wychowania. Chcemy, aby nasza młodzież zdobywała wiedzę i rozwijała zainteresowania i pasje - mówił na rozpoczęciu roku szkolnego Dyrektor p. Leszek Młynarczyk.

            W czasie wakacji nie wszyscy nauczyciele i uczniowie odpoczywali. Chcemy, aby nasza placówka była rozpoznawana w regionie i zawsze chętnie włączamy się w harmonogram uroczystości i imprez organizowanych powiecie włodawskim – kontynuował Dyrektor. Szkoła brała udział w Dniu Pszczelarza w Hańsku 16 lipca 2017 r. i w Dożynkach Powiatu Włodawskiego w Wyrykach dnia 3 września 2017 r. Szczególne podziękowania za przygotowanie stoiska z domowymi wypiekami i budowanie wizerunku szkoły należą się paniom: Dianie Łubkowskiej, Agnieszce Wodnickiej, Agnieszce Jaszczuk, Magdalenie Ostrowickiej, Justynie Wołos. Nie próżnowali też uczniowie, którzy z dumą reprezentowali szkołę: Joanna Kopiel, Jowita Szczerba, Jakub Lewenda, Karolina Szwalikowska i Patrycja Kisiel.

            Wzruszające chwile towarzyszyły powitaniom i pożegnaniom…

Zawsze z wielkimi nadziejami witamy pierwszoklasistów. W tym roku szkolnym zostały utworzone dwie klasy pierwsze: technikum agrobiznesu i technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Wychowawstwa powierzono panom: Krzysztofowi Kowalikowi i Zenonowi Bajowi. Po raz pierwszy w naszej szkole rozpoczynają pracę: p. Ewa Bujanowska – nauczyciel języka niemieckiego i p. Andrzej Sakowicz – nauczyciel kształcenia zawodowego. Wszystkim dziękujemy za wybór ZSCKR w Korolówce – Osadzie jako dobrego miejsca na spełnianie marzeń i planów życiowych i życzymy sukcesów.

Przyszedł też czas na podziękowanie p. Elżbiecie Torbicz - długoletniemu nauczycielowi i wychowawcy za służbę szkole, wielkie serce i oddanie swoim uczniom. Odejście na emeryturę nie oznacza rozstania – zaznaczył Dyrektor – nadal będziemy korzystać z doświadczenia i entuzjazmu Pani Profesor i uczyć się od niej wrażliwości na wszelkie istnienie od mniszka pospolitego począwszy.

            Zawsze początkowi towarzyszy wiele postanowień i rad. Ksiądz Jarosław Gałązka przypomina, że do szkoły chodzi się, by zdobywać wiedzę, uczyć się mądrości i dzielić się nią, ale pierwszym warunkiem jest słuchać nauczyciela (w szerokim tego słowa znaczeniu). Warto zastosować sentencję, która stała się myślą przewodnią uroczystości: „Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić”.

Mamy przed sobą 10 miesięcy ciężkiej pracy i byłoby wstyd stracić ten czas…

Życzmy sobie nawzajem wytrwania w dążeniu do celu.

Ewa Krzywania

Galeria zdjęć