Wszystko jest nauką – tą refleksją zamykamy 23 czerwca rok szkolny 2016/2017 w ZSCKR w Korolówce – Osadzie. Największą wartością wydaje się być wiedza, która dają sobie nawzajem nauczyciele, wychowawcy i uczniowie. Uczymy się od siebie – mówił w homilii ks. Jarosław Gałązka. Dyrektor Szkoły Leszek Młynarczyk podkreślił, że szkoła jest wielką rodziną, w której każdy jest ważny i ma swój wkład w tworzenie jej portretu. Wszyscy ponoszą też odpowiedzialność za jej wizerunek. Cieszymy się z sukcesów, na pewno bolą porażki, bo przecież takich również doświadczamy.

            Najwięcej radości dostarczają uczniowie uzyskujący wysokie noty, laureaci konkursów i olimpiad, aktywnie uczestniczący w życiu szkoły i reprezentujący ją w różnorodnych formach działalności: artystycznej, w wolontariacie, krwiodawstwie, ekologii, sporcie. To z nimi identyfikujemy się, kojarzymy nasz Zespół. W tym roku szkolnym tytuł najlepszego ucznia należy do Kamila Samojluka, ucznia klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (śr. ocen 5,27) – laureata etapu centralnego XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym mechanizacja rolnictwa (Kamil zajął II miejsce). Niewiele niższą, bo średnią ocen 5,24 uzyskała Karolina Patejuk – uczennica klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu – zdobywczyni      I miejsca w XII Powiatowej Olimpiadzie Genealogiczno – Heraldycznej w kategorii plastycznej. Na trzeciej pozycji w szkole uplasowała się Iwona Karpińska ze średnią ocen 4,94 z klasy III Technikum w zawodzie technik agrobiznesu – uczestniczka wielu konkursów i olimpiad, podobnie Radosław Tadeniewicz ze średnią 4,80 z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. W dowód uznania za dobre wychowanie córki/syna Rada Pedagogiczna uhonorowała ich rodziców listem gratulacyjnym.

            Przyznano wiele nagród i dyplomów, co oznacza, że młodzież rozwija swoje zainteresowania i pasje, szkoła tętni życiem i każdy ma szansę się w niej odnaleźć. Uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 4,0 lub uzyskali wysokie wyniki w sporcie otrzymali nie tylko nagrodę książkową, ale także stypendium Dyrektora Szkoły. W tym roku aż 25! Wzbudziło to niemały entuzjazm wśród nagrodzonych, zresztą zgodnie ze staropolskim przysłowiem „Gdzie się z chęcią zejdzie praca, tam się hojnie trud opłaca”. Życzyć należy wszystkim, aby nie zabrakło entuzjazmu i determinacji w przyszłym roku szkolnym.

Ewa Krzywania

Galeria zdjęć