UWAGA!!!

Informujemy, że szkoła posiada wolne miejsca w Technikum kształcącym w zawodach:

  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik agrobiznesu (klasa mundurowa pod patronatem Straży Pożarnej)
  • technik hodowca koni
  • technik rolnik
  • technik architektury krajobrazu

 

Szkoła Policealna (2 letnia dla dorosłych) kształcąca w zawodzie:

 technik turystyki wiejskiej