W dniach 30 maja i 06 czerwca 2017r. roku uczniowie klasy I kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mieli przyjemność gościć na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii. Uczestniczyli oni w wykładach przeprowadzonych przez panią dr hab. inż. Joannę Stadnik - adiunkta w Katedrze Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością pt.: „Sztuka kulinarna ucztą zmysłów” oraz dr Katarzynę Skrzypczak – pracownika Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów pt.: „Rola bakterii w życiu codziennym – czy bakterie w żywności to nasi wrogowie, czy przyjaciele”. Następnie młodzież uczestniczyła w warsztatach praktycznych na daltonizm smakowy (wyniki dla części uczniów okazały się zaskakujące).

Na koniec spotkania uczniowie zostali zapoznani bieżącymi badaniami przeprowadzanymi na na Wydziale, jak również z wyposażeniem i najnowszym sprzętem badawczym. Połączenie teorii z praktyczną umiejętnością przekazywania wiedzy było dla uczniów naszej szkoły cenną formą poznawczą.

Spotkanie zorganizowała Pani Diana Łubkowska. Po rozmowie z Panią dr Joanną mamy zapewnienia, że takie spotkania będą jeszcze realizowane cyklicznie.

Diana Łubkowska

Galeria zdjęć