W dniach 03, 10 i 24 kwietnia 2017 roku uczennice klas pierwszych uczestniczyły w zajęciach „Wartość miłości”, które zostały przeprowadzone były przez Panią Justynę Torbicz - pedagoga z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Włodawie .

   Głównym celem spotkań była profilaktyka ryzykownych zachowań oraz wychowywanie do wartości. Zajęcia składały się z pięciu części: Ciało - osoba, Miłość – wartość ponadczasowa, Dorastanie do miłości i małżeństwa, Seks- wybór wolności czy droga zniewolenia, Antykoncepcja i pornografia – świadomość wyboru.

 Anna Kuźmiuk