Wiosna, kasztany nabrzmiały kwiatami, to znak, że wkrótce zacznie się matura… Zanim jednak abiturienci pochylą się nad arkuszami maturalnymi, 28 kwietnia 2017 roku odebrali dyplomy techników i oficjalnie pożegnali swoją szkołę, w której spędzili cztery pracowite i piękne lata. W ZSCKR w Korolówce-Osadzie naukę ukończyło 33 uczniów Technikum kształcącego w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych.

            Wzruszającą uroczystość pożegnania klas maturalnych uświetnili swoją obecnością wyjątkowi goście z ramienia prof. Józefa Zająca, Senatora RP i rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie: dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek – Dyrektor Instytutu Nauk Rolniczych i mgr inż. Mariusz Holuk – pracownik naukowy Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa. Na ręce Dyrektora został przekazany szkole niezwykły prezent – model samolotu skonstruowanego przez studentów i naukowców chełmskiej uczelni wraz z życzeniami wysokich lotów.

            Dyrektor szkoły p. Leszek Młynarczyk podkreślił, że uczniowie kończący Technikum w Korolówce-Osadzie zostali dobrze przygotowani do dalszej drogi bez względu na to, czy wybiorą naukę na studiach wyższych, czy też zdecydują się już teraz realizować zawodowo, pozostając w swoich gospodarstwach rolnych, czy też podejmując pracę w sektorze rolniczym. „Jesteście bardzo potrzebni tu, na wsi, od Was zależy postęp i rozwój współczesnego rolnictwa. My otwieramy Wam drzwi do przyszłości, Wy wybieracie własną drogę i ruszacie dalej, zgodnie z tegorocznym mottem uroczystości >>Koniec jest początkiem czegoś nowego<<. Staliście się odpowiedzialnymi, dorosłymi osobami, które są w stanie podejmować dojrzałe decyzje i być wartościowymi członkami społeczeństwa. Możemy Wam zaufać” – powiedział. Z kolei maturzyści zapewnili, że nauczyli się w szkole, jak żyć i wykorzystywać własne zdolności. Najwięcej serca i dobra zawdzięczają wychowawcom klas: pani Magdalenie Ostrowickiej i panu Adamowi Orenczukowi. (z przemówienia Ilony Michalak i Bartosza Kuźmy). „Każdy z Was zostawia tu kawałek siebie, swoje przyjaźnie i sympatie, marzenia i tęsknoty, radość sukcesów i gorycz porażek” - mówiła z nutką żalu Karolina Babut w imieniu samorządu szkolnego.

            Podczas uroczystości Dyrektor podziękował czwartoklasistom za ich wkład w rozsławianie dobrego imienia szkoły, kreowanie jej pozytywnego wizerunku w środowisku, za sukcesy w wielu konkursach, olimpiadach, turniejach sportowych i zawodowych, przeglądach artystycznych itp., które stały się własnością nas wszystkich. Podkreślił także godne zachowanie, uczestnictwo w akcjach charytatywnych i wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Wyrazem wdzięczności jest imponująca ilość nagród i dyplomów, którymi zostali uhonorowani. Wszyscy zostali docenieni, bo tym właśnie szczyci się szkoła w Korolówce-Osadzie. Kto wymaga od siebie, ten znajduje w nauczycielu sprzymierzeńca i przyjaciela, ale największe wsparcie otrzymują młodzi ludzie od rodziców. Bez nich nie na wiele zdałyby się wysiłki kadry pedagogicznej. W dowód uznania wręczono listy gratulacyjne rodzicom najlepszych uczniów: Krystiana Aleksandrowicza, Dawida Głucha, Julity Woźniak, Piotra Rutkowskiego i Łukasza Konopki. Za wysokie osiągnięcia sportowe zostali wyróżnieni: Władysław Baj, Marcin Malczuk, Krystian Aleksandrowicz, Ilona Michalak i Dawid Głuch. Podziękowano Lucynie Pawluczuk, Annie Prabuckiej, Ewie Pastuszuk, Julicie Woźniak, Ewelinie Kalenik i Dominice Mazurek za asystę w poczcie sztandarowym. Szkolny zespół teatralny „Korale” pożegnał swoje gwiazdy: Krystiana Aleksandrowicza, Julitę Woźniak, Andżelikę Kozaczuk, Dawida Głucha, Wojtka Dydziuka i Krystiana Szczerbę. Dyplomy za honorowe krwiodawstwo wręczono Mateuszowi Pszczole, Szymonowi Bajowi, Krystianowi Aleksandrowiczowi, Wojtkowi Dydziukowi, Mateuszowi Hulewskiemu – Kołtun. Biblioteka szkolna wynagrodziła aktywność czytelniczą Julity Woźniak i Wojciecha Dydziuka. Doceniono także działaczki na rzecz ekologii i ochrony środowiska: Ewelinę Kalenik, Dominikę Mazurek i Ilonę Michalak. W internacie na nagrodę i pochwałę zapracowali sobie Andżelika Borowska, Dawid Głuch, Krystian Szczerba, Krystian Aleksandrowicz, Marcin Malczuk, Łukasz Wegiera i Kamil Sokołowski.

            Uroczystość dopełnił kabaretowy prezent w wykonaniu uczniów klas trzecich, który pozwolił odchodzącym spojrzeć na szkołę z przymrużeniem oka. W scenkach „Dyktando”, „Piramida Maslowa” i „Wywiadówka” wystąpili: Damian Szlechta, Piotr Jaszczuk, Iwona Karpińska, Adam Czelej, Konrad Romaszewski, Dariusz Januszko, Piotr Stasiak, Radek Tadeniewicz, Anita Łukaszewicz, Weronika Baj, Ola Skibińska i Ewa Matczuk. Natomiast Monika Sawka i Adam Czelej pilnowali, aby pożegnanie klas czwartych przebiegało zgodnie ze scenariuszem, opracowanym przez p. Renatę Banachewicz i Ewę Krzywanię.

            Drodzy Maturzyści! Życzymy Wam szczęśliwej drogi. Jesteśmy przekonani, że gdziekolwiek rzuci Was los, będziecie godnie reprezentować naszą szkołę.

 Ewa Krzywania

Galeria zdjęć